Anbefaler I hjemmekompostering?

Nej.

Hos Maistic har vi den helt klare holdning, at alt, hvad vi køber, er affald, når vi er færdige med at bruge det. Om det er æbleskrog eller komposterbare poser. Og affald skal i skraldespanden, så det kan behandles efter forskrifterne i din kommune.

Hos MAISTIC forhandler vi altså ikke komposterbare produkter, for at du dermed kan smide det i naturen. Det pynter ikke derude, og begrebet ’komposterbart’ må aldrig blive en undskyldning for affald andre steder end i skraldespanden.

MAISTIC forhandler certificeret komposterbare produkter, fordi 8-10% af alt plastik ender i naturen. Jo mere plastik, der er certificeret komposterbart, jo mindre vil vi forurene naturen – og os selv – med uønsket kemi og ikke-nedbrydeligeligt plastik. Vi har alle en pligt til at arbejde for ’Less Plastic in this World’

At MAISTICs certificerede komposterbare produkter – herunder bioplastposer – kan indgå i en organisk affaldscyklus, så det ikke skal brændes, men kan komme tilbage til gavn for naturen, er selvsagt interessant.
Det er et område, som både MAISTIC og danske politikere har som mål, og vi arbejder aktivt for at få Danmark i denne retning.

Enkelte danske kommuner har allerede i dag komposteringsanlæg til det organiske affald. Andre brænder det organiske affald. Du skal kontakte din kommune og spørge, hvordan organisk affald håndteres hos jer, før du lægger komposterbare produkter og poser til det organiske affald. Er du i tvivl, så skal alle Maistic produkter til det brændbare.

Vil du kompostere derhjemme

og lægge Maistics OK Compost HOME-certificerede poser med i komposten, så vil vi anbefale dig, at du sætter dig ind i, hvordan man skaber og vedligeholder en god hjemmekompost-system – dvs. ikke havekompost.

Det handler om den rette temperatur, fugt, mængde af mikroorganismer, enzymer og meget andet. I en havekompost er dette miljø sjældent til stede.

Maistic har ikke sat sig ind i korrekt hjemmekompostering. Vi kan derfor ikke sige dig, hvor lang tid kompostering af en pose vil tage i det evt. miljø, du vælger at lade vore ting havne i. Det kommer ganske enkelt an på, hvor god du er til at skabe et godt kompostmiljø.

Vil du vide mere om komposterbart?

Kontakt os gerne. Klik her

MILJØ

Som producent er vores ansvar globalt. Vi skaber arbejdspladser, mindsker CO2 og øger miljøbevidstheden. Og kalder kun varer med kompost-certificering for komposterbart. Så er dokumentationen er på plads.

UDVALG

Udviklingen inden for bioplast går stærkt. Nye råmaterialer med nye egenskaber kommer til hele tiden. Fordi MAISTIC har mange samarbejdspartnere, er mulighederne nærmest uendelige.

PRIS

Er du bekymret for prisen på MAISTICs produkter? Det kan vi godt forstå. Men lad os give det et skud. Oftest bliver vore kunder positivt overraskede – også over prisen på redesign. Vil du overraskes?

SAMARBEJDE

Vi er ikke drevet af begrænsningens kunst. Vi er nysgerrige. Og ærgerrige på vore kunder og samarbejdspartneres vegne. Vi vil det bedste. For dig. Du er vores ambassadør – i dag og igen i morgen