Er alt bioplast komposterbart?

Svaret er et stort og rungende NEJ.

Det er en normal antagelse, at begrebet ‘biobaseret’ per definition er godt.
Men ikke i plast-verdenen.

Der er mange bioplasttyper på markedet – også i Danmark – der ikke kan nedbryde.
Anprisningen på varen kan være forskellig. Men du skal vide, at biobaseret plast kan være præcis lige så forurenende som traditionelt plast. Det lyder så grønt og bæredygtigt, men er det ikke.

En tommelfingerregel, man kan leve efter, er denne: Hvis bioplasttypen eller produktet betegnes ‘nedbrydelig’, ‘biodegradable’, ’oxodegradable’ eller ‘biobaseret’, så er den ikke komposterbar.

Den vil dermed forurene naturen, hvis den ender i naturen eller i din kompost. Enten som plastforurening og dermed mikroplast eller med uønsket miljøskadelig kemi.

Hos Maistic holder vi os til certificeret komposterbart, når det handler om bioplast. Vi forhandler og producerer ganske enkelt ikke varer af bioplastmaterialer, der ikke overholder disse kompost-kravene. Og vi producerer slet ikke varer af gammeldags plast.

Hvorfor kun komposterbart?

Kravene til certificeret komposterbart bioplast er de strengeste miljøkrav, som en plastpolymer som plast eller bioplast kan overholde.
Du kan læse mere om kompost-certificeringerne her (link til /komposterbart)

Når bioplast ikke overholder kravene og dermed må ‘nøjes’ med andre benævnelser, så er årsagen oftest, at produktet ikke er hverken nedbrydeligt eller komposterbart – dvs ikke kan bestå nedbrydelighedstesten i certificeringerne. Eller indholdet af kemiske stoffer i ’opskriften’ og dermed, hvad plasten nedbryder til.

Hos MAISTIC kæmper vi aktivt mod plast- og bioplasttyper, der benævnes biobaseret, oxodegradable, bionedbrydelige og tilsvarende begreber.
Det gør vi, fordi begreberne er uregulerede, men lyder grønne i forbrugernes ører. Det mener vi er en kamp, der er værd at tage.

I den forbindelse er det vigtigt at sige, at Svanemærket plastik såsom poser ikke overholder kompost-certificeringerne. De er ’blot’ biobaserede.

Her er eksempler på danske produkter, der umiddelbart lyder til at være fuldt nedbrydelige i naturen.

Men de kan ikke nedbryde og er derfor lig med plastforurening:

Vil du have den mest lovregulerede og mindst miljøskadelige emballage, pose eller produkt, så er det certificeringsmærkerne OK Compost og OK Compost HOME, du skal gå efter. Ikke ord og begreber.

De ser sådan ud:

Læs mere om certificeringerne her

Vil du vide mere om komposterbart?

Kontakt os gerne. Klik her

MILJØ

Som producent er vores ansvar globalt. Vi skaber arbejdspladser, mindsker CO2 og øger miljøbevidstheden. Og kalder kun varer med kompost-certificering for komposterbart. Så er dokumentationen er på plads.

UDVALG

Udviklingen inden for bioplast går stærkt. Nye råmaterialer med nye egenskaber kommer til hele tiden. Fordi MAISTIC har mange samarbejdspartnere, er mulighederne nærmest uendelige.

PRIS

Er du bekymret for prisen på MAISTICs produkter? Det kan vi godt forstå. Men lad os give det et skud. Oftest bliver vore kunder positivt overraskede – også over prisen på redesign. Vil du overraskes?

SAMARBEJDE

Vi er ikke drevet af begrænsningens kunst. Vi er nysgerrige. Og ærgerrige på vore kunder og samarbejdspartneres vegne. Vi vil det bedste. For dig. Du er vores ambassadør – i dag og igen i morgen