Certificeret komposterbart…

… betyder helt basalt, at produktet er certificeret efter den EU-standard, der bestemmer, hvad kompost må bestå af. Materialet eller produktet kan med andre ord kompostere, og det kan og må indgå i naturlige kredsløb, uden at skade disse miljøer med kemi og andet, som ikke hører til på marker, i haver og hvor vi ellers ville benytte kompost. Derfor kaldes netop denne EU-standard (EN 13432) ofte ‘Den strengeste miljøstandard’. Hos MAISTIC har vi specialiseret os i alle former for produkter og råmaterialer, der overholder denne standard. Hvilke kan du læse mere om her

Din garanti for komposterbarhed…

…er mærkerne OK Compost og OK Compost HOME, som begge bygger på EN 13432. Mærkerne er ikke blot mærker. Det er officielle certificeringer, der er udstedt af den belgiske certificeringsorganisation Vincotte til fabrikker og producenter efter opfyldelse og dokumentation af de krav, som standarden beskriver. De fire hovedkrav i OK Compost-certificeringerne er:

  • Produktet skal kunne nedbryde til CO2, vand og biomasse. Overholdelse af en række strenge krav og forbud ift indhold i produktet, bl.a. til indhold af tungmetaller, gasser, flourstoffer mm.
  • Fysisk test for bionedbrydelighed i et defineret kontrolleret laboratoriemiljø med krav om, at 90% af produktet skal være defragmenteret til stykker ikke større end 2×2 millimeter på de 180 dage, testen varer.
  • Samt at kvaliteten af det organiske materiale, som det certificerede produkt blandes med, ikke må forværres ved at blive blandet med produktet. Du kan læse om basiskravene i EN 13432 her.

Med andre ord er der både krav til, hvad produktet må indeholde og hvad det må nedbryde til. Og når det er nedbrudt, så må det ikke skade det naturlige miljø, det kan ende i. Det skal altså kunne indgå i naturens kredsløb.

Det mest lovregulerede plastik, vi har

Kompost-mærkningerne er ideelle til emballage – ikke mindst til madvarer. Dels fordi emballage kan risikere at lande i naturen. Dels fordi de mange strenge krav til anvendt kemi på nogle punkter er strengere end kravene til produkter med fødevarekontakt. Maistic certificeret komposterbart er derfor:


OK Compost-mærket er ‘hoved’-mærkningen fra certificeringsorganisationen Vincotte. Produkter mærket OK Compost overholder kravene i kompostcertificeringen. Bionedbrydelighedstesten er lavet i et laboratoriemiljø, hvor man kan kontrollere fx fugtighed, bakterier, enzymer mm. I nedbrydningstesten til OK Compost-mærket er temperaturen 65 grader. Derfor siger man, at OK Compost-mærkede produkter vil kompostere i industrielle komposteringsanlæg. Det betyder dog ikke, at kompostering alene vil kunne ske ved 65 grader. Mange OK Compost-mærkede produkter vil kompostere hurtigere og under andre, mere naturligt forekommende vilkår. Men nogle OK Compost-mærkede materialer – fx hårde produkter i ren PLA som flasker o.lign – bør komposteres industrielt. Du er altid velkommen til at kontakte Maistic med spørgsmål af denne type.

OK Compost HOME-mærkede varer overholder ligeledes kravene i EU-standarden EN 13432. Forskellen fra ‘hoved’-mærket OK Compost er, at temperaturen ved nedbrydelighedstesten er 25 grader. Testen er altså lavet i et miljø, der er tættere på naturligt forekommende miljø eller en god, vedligeholdt hjemmekompost. MAISTIC er en af ganske få virksomheder i verden, der kan tilbyde OK Compost HOME-mærkede poser til alle formål: Som indkøbsposer, grøntposer, fryseposer, affaldsposer, hundeposer, bleposer, forsendelsesposer og meget andet. Nogle folier, bakker, poser og andet til fødevareemballage kan også produceres OK Compost HOME-certificeret.


FOR MILJØET OG DIN SUNDHED  Er du nysgerrig efter at vide lidt mere om komposteringsprocessen af plast kontra komposterbart bioplast? BASF, der også producerer komposterbart bioplast, har her illustreret processen. MAISTIC forhandler ikke BASFs produkter og resins, og indholdet i Maistics er derfor anderledes. Men derfor kan du godt blive lidt klogere her

Certificeret komposterbart

…betyder, at produktet er certificeret efter den EU-standard, der bestemmer, hvad kompost må bestå af. Materialet eller produktet kan med andre ord kompostere. Og det kan indgå i naturlige kredsløb uden at skade disse miljøer med kemi, som ikke hører til i naturen, på marker, i haver og i havet. Den EU-standard, kompost-certificeringerne er lavet over, (EN 13432) kaldes derfor ofte ‘Den strengeste miljøstandard’. HER kan de se mere om nogle af de mange produkter og materialer, vi arbejder med hos Maistic.

Vil du vide mere om komposterbart?

Kontakt os gerne. Klik her

Komposterbarhed er den nye

ØKOLOGISKE BØLGE

Traditionel petrobaseret plast er tusindvis af år om at nedbryde og kan være tilsat kemi, der skader naturen, dyrene og dig.
Alle MAISTIC® certificeret komposterbare produkter er fri for kemi som bl.a. phtalater, bisphenoler og tungmetaller. Det giver altså fornuft at pakke sin mad ind i MAISTIC fremfor plastik - både for dig derhjemme, for restaurationsbranchen og for fødevareindustrien. Det ligner plastic – men er MAISTIC